Hoppa till innehållet
Christer 4 Ramp

RAMPER

Ramper

Floby Durks ramper ökar tillgängligheten till offentliga miljöer, kontor och arbetsplatser liksom bostäder och butiker. Vi anpassar varje ramp och skräddarsyr för behovet samt tillverkar en stabil och hållbar konstruktion som tål hård belastning, väder och vind. Att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla är ju en självklarhet idag.

Boverkets byggregler samt platsens utformning bestämmer formen för rampen. Floby Durk hjälper er så rampen passar på plats och även så att Boverkets byggregler uppfylls.

Alla våra Handikappramper, Ramper och Gångbanor levereras varmförzinkade eller pulverlackade alternativt varmförförzinkade med pulverlack.

Övriga Ramper och Gångbanor till exempelvis industrier, logistik och varutransporter ingår även detta i Floby Durks sortiment. De tillverkas av komponenter ur vårt produktprogram och formas för varje objekt till bästa passform.

Varianter

Floby Durk har ett stort och flexibelt sortiment. Traditionella standardlösningar, men också varianter av trappformer, material, träslag, durk, stolpar, räckeslösningar, ytbehandlingar. Det ger dig alla valmöjligheter att utforma något unikt som passar in och passar just dig.

Teknisk information

Här hittar du detaljerad information och teknisk specifikation om produkten. Passar de dina behov och förutsättningar? Behöver du hjälp att välja?

Floby Durk hjälper dig att hitta det du behöver.

Floby Durks handikappramp är en lätt och stabil konstruktion med gångplan av halksäker slitsdurk. Denna slitsdurk är halksäker i alla väder därför att smuts, vatten, snö och is faller igenom slitsdurkens maskor. Uppbyggnaden av rampen kan variera (I)(U)(L)(V) formad eller i kombination.

Lutningen på ramperna är max 1:12 och utrustas enligt de normer som är skrivna i Boverkets byggregler. Räcke med dubbla handledare på en eller båda sidorna i rampen, ledstänger på en eller två sidor på vägg alternativt utan ledstång och räcke. Barnsäkert räcke (maxöppning 100 mm) kan väljas till.

För att tillgänglighetsanpassa ramperna kan de utrustas med Kontrastmarkering samt förlängd handledare 30 cm.

Ramperna tillverkas i standardbredderna 900 och 1300 mm. Längden är som standard 3000 eller 4000 mm.

Handikappramper, Vilplan, Vändplan, Ramper och Gångbanor utförs med gångplan av slitsdurk alternativt gallerdurk. Många olika varianter av gallerdurk kan erbjudas.

Tillbehör som vil- och vändplaner tillverkas i mått enligt önskemål.

Tillhörande dokument