Hoppa till innehållet
Ac00001238 Kvalitetomiljo

Vad betyder egentligen kvalitet?

Floby Durks produkter styrs av Boverkets regelverk (BBR) och olika myndigheters regelverk samt Eurokod. Vi kan även CE-märka våra produkter vilket innebär att våra produkter uppfyller alla krav som anges i Byggproduktförordningen (CPR) och EN 1090 för bärande stålkonstruktioner. Dimensionering och tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål kan utföras i klasserna EXC1 och EXC2. Våra produkter håller hög kvalitet, vilket är en självklar grundförutsättning.

Kvalitet för oss är att leva upp till våra kunders förväntningar. På pris och leveranstider, men också på tillgänglighet och engagemang. Vi vill vara bäst i branschen på service.

Projektering och dimensionering

Vi skapar din unika produkt tillsammans. Redan i första kundmötet sätter vi grunden för slutprodukten. Floby Durk lyssnar och ser till att vi förstår behovet, förväntningarna och identifierar utmaningar att lösa. Tillsammans tar vi fram den perfekta lösningen.

Ofta finns en grundkonstruktion att utgå från, som sedan skräddarsys för att passa optimalt. Dimensionering och projektering fram till skisser och ritningar är en spännande process.

Tillhörande dokument