Vil- och avstigningsplan

vilplan och avstigningsplanVil- och avstigningsplan tillverkas i samma material som stegen. Standardplaner utformas som figurerna till höger. Andra typer av planer kan specialbeställas.