Spiraltrappa typ Floby - teknisk specifikation

sprängskiss floby spriraltrappaFloby Durks spiraltrappor levereras i lösa delar som enkelt monteras ihop på plats. Delarna är lätta att hantera och det behövs inga specialverktyg eller svets för att utföra montaget. Principen är den samma för inom- och utomhustrappor.

 

Ytbehandling

Utomhustrappor med steg av gallerdurk, slitsdurk eller tårplåt varmförzinkas. Inomhustrappor levereras grundmålade som standard.

 

Centrumrör

Centrumröret består av ett runt rör där dimensionen bestäms av trappans storlek. Som standard är rördimensionen Ø76,1 x 5,6 för radie 500-850 mm och Ø127 x 6,3 för radie 900-1500 mm.

 

Bottenplatta

En rund platta är svetsad i botten av centrumstolpen. För att fixera träs en fixeringsring på ovanifrån. Bottenplattan skruvas som regel direkt i golvet och kan även försänkas.

 

Halksäker

Stegen av slitsdurk tillverkas som standard med tandade slitsar, vilket ger en maximal halksäkerhet i alla väder.