Spiraltrappa typ Floby för inomhusbruk

spiraltrappaFlobys exklusiva inomhustrappor kan tillverkas med olika slags material i steg och räcke. I grunden är det en stålstomme som utgör den bärande konstruktionen.

Inomhustrapporna används i offentliga miljöer, kontor och bostäder.