Spiraltrappa typ Floby - Skyddsburar

För att hindra obehöriga att ta sig upp i spiraltrappan kan den kompleteras med en bur nertill. Buren öppnas med nyckel utifrån och utan nyckel inifrån. Flera olika modeller finns att tillgå.