Montering / projektering av slitsdurk

Montering

All durk bör förankras mot underredet. Floby slitsdurk kan förankras på olika sätt med hjälp av lagerförda infästningsdetaljer.

 

fäste för slitsdurk av gängpressad skruv   fästklammer för slitsdurk
Bricka med gängpressad skruv. Hål borras i underredet.   Komplett fästklammer som monteras utan hål i underredet.

 

 

urtag i slitsdurkProjektering

Ofta måste slitsdurken passas till, förses med urtag, sparklister etc. Bästa resultat erhålles om detta görs vid tillverkningen, före varmförzinkning. Floby Durk hjälper till med projektering och uppritning.