håldurkHåldurk

Håldurk tillverkas i samma höjder och längder som slitsdurk. Håldurk kan även tillverkas i andra former och mönster, se specialdurk.