Belastningstabell Slitsdurk av stål och aluminium

Tabellen visar max. last i kN/panel.
Nedböjning 1/200 av spännvidden (max. 10 mm)

Q = Likformigt fördelad last (kN/panel)
P = Punklast på mitten med sträckning 200 mm i längdriktning och hela panelens bredd (kN/panel)

Tabellens stålvärden är baserade på (σ till) 190 N/mm2. Säkerhetsfaktor till sträckgräns 1,5.
Aluminium kvalitet AlMg3 H22.

 
Durkhöjd  Material Last Spännvidd mm
      500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
40  Stål 2 mm Q
6,8 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 2,7 2 1,6 1,3 1 0,8  
P 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,4 1,2 1 0,8 0,7 0,5  
40  Alum. 3 mm Q 5 4,2 3,6 3,1 2,5 2 1,4 1 0,8 0,6      
P 3,1 2,5 2,1 1,8 1,6 1,3 0,9 0,7          
70  Stål 2 mm Q 16,8 14 12 10,5 9,3 8,4 6,9 5,9 5,2 4,5 4 3,4 2,6
P 8,4 7 6 5,3 4,7 4,2 3,5 3 2,6 2,3 2 1,8 1,5
70  Alum. 3 mm Q 12,8 10,7 9,1 8 7,1 6,4 5,3 4,5 3,4 2,7 2,2 1,7 1,3
P 8 6,4 5,3 4,6 4 3,6 2,9 2,5 2,1 1,7 1,4 1,1 0,8
Formel för omräkning till kN/m2

1000² x likformigt fördelad last

durkbredd x spännvidd

= kN/m2

 

Exempel

 

 

Durkhöjd  

40 mm

 

Spännvidd  

800 mm

 

Durkbredd  

250 mm

 

Last enl. tabell  

4,2 kN/panel

 

 

 

 

1000² x 4,2

 

 

250 x 800  

= 21 kN/m2

 

 Durkbredd Vikt kg/lpm
Stål, ob. Alum.
130x40
190x40
250x40
310x40
370x40
430x40
500x40
3,3
4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,6
1,7
2,1
2,6
3,0
3,5
130x70
190x70
250x70
310x70
370x70
430x70
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0
7,9
2,1
2,6
3,0
3,5
belastningsfigur utbreddlast belastningsfigur linjelast skiss slitsdurk höjd och bredd

Qtill = tillåten likformigt fördelad last (kN/m²)

Ptill = tillåten linjelast (kN/m)