Handikappramper

Floby Durks handikappramp är en lätt och stabil konstruktion med gångplan av halksäker slitsdurk. Denna slitsdurk är halksäker i alla väder därför att smuts, vatten, snö och is faller igenom slitsdurkens maskor.

Ramperna tillverkas med stabila räcken av stålrör. Räcke kan väljas på båda sidor eller på en sida och separat handledare som monteras på vägg.

Alla ingående komponenter är av varmförzinkat stål och montaget av Floby Durks handikappramper är mycket enkelt. Ramperna tillverkas i standardbredderna 900 och 1300 mm. Längden är som standard 3000 eller 4000 mm.

Tillbehör som vil- och vändplaner tillverkas i mått enligt önskemål.

 
Handikappramp
 

Övriga ramper

rampFlexenclosure är ett internationellt företag som tillverkar och säljer prefabricerade data- och telecomcentraler som är pålitliga, flexibla och energieffektiva.

Floby Durk medverkar som leverantör av ramper, plattformar och trappor till dessa moduler.

 

 

 

rampIOGT i Skövde. En handikappramp med gångplan av halksäker slitsdurk. Tillverkad och monterad av Floby Durk AB.

Vi tillverkar även ramper i gallerdurk.